#BTC lên ngưỡng 60k. Thị trường còn kéo dài và sẽ thăng hoa vào 2 tháng cuối năm. #DNAxCat #YOOSHI #SMON to the moon x100 nào. Mua và hold chắc tay nhé cả nhà!

10:32 AM · Oct 15, 2021

1
4
0
21
Replying to @YooshiV @Dyanko19
Only #yooshi
0
1
0
8